Terminolog - Region Skåne (3532)

 

Publicerad: 2019-08-21

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har behov av terminolog som ska ingå som specialist avseende terminologi i projektet Direktöverföring till Kvalitetsregister. Projektet och terminologen skall också verka för att resultatet nyttjas i registerarbetet i SDV. Projektets syfte är att skapa en automatisk direktöverföring av registerdata till Nationella Kvalitetsregister.

Önskad roll:

Exempel på arbetsuppgifter för önskad roll: 
- Arbeta inom projektet med att skapa och kvalitetssäkra de termer som skall användas i RS källsystem, främst avseende Direktöverföring till Kvalitetsregister.
- Samverka med SDV-projektet enligt ovan
- Samverka med Fackspråksrådet enligt ovan.
- Säkerställa att terminologiarbetet följer de språkliga riktlinjer och metoder som gäller i projektet. 
- Utföra mappning av begrepp och termer mot Snomed CT, kodverk och klassifikationer, exempelvis ICNP och ICF.
- Planera och genomföra specifika aktiviteter kopplat till terminologi och ingå som en aktiv part i projektgruppen avseende projektet som helhet. 

Goda möjligheter att samordna nyttjandet med överiga behov som finns i SDV och RS.

Önskad kompetens:

Följande kompetens efterfrågas: 
Gärna språkvetenskaplig bakgrund, kunskap inom hälsoinformatik med inriktning på Snomed CT (t ex Snomed CT Foundation Course och Content Development Course), Socialstyrelsens nationella fackspråk för vård och omsorg samt erfarenhet av översättning är meriterande. Om erfarenhet finns av att använda terminologitjänster och terminologihanteringsverktyg samt terminologiarbete i kliniska modeller, t ex openEHR, CIMI, arketyper/templates och FHIR-profiler är det en fördel. Vi ser gärna att terminologen har erfarenhet av Region Skåne och sjukvårdssektorn.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-06-30
Omfattning: 25%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: ExpertSista svarsdag: Löpande presentation mot kund.

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3532

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor