facebook tracking

Terminolog - Region Skåne (3532)

 

Publicerad: 2019-08-21

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har behov av terminolog som ska ingå som specialist avseende terminologi i projektet Direktöverföring till Kvalitetsregister. Projektet och terminologen skall också verka för att resultatet nyttjas i registerarbetet i SDV. Projektets syfte är att skapa en automatisk direktöverföring av registerdata till Nationella Kvalitetsregister.

Önskad roll:

Exempel på arbetsuppgifter för önskad roll: 
- Arbeta inom projektet med att skapa och kvalitetssäkra de termer som skall användas i RS källsystem, främst avseende Direktöverföring till Kvalitetsregister.
- Samverka med SDV-projektet enligt ovan
- Samverka med Fackspråksrådet enligt ovan.
- Säkerställa att terminologiarbetet följer de språkliga riktlinjer och metoder som gäller i projektet. 
- Utföra mappning av begrepp och termer mot Snomed CT, kodverk och klassifikationer, exempelvis ICNP och ICF.
- Planera och genomföra specifika aktiviteter kopplat till terminologi och ingå som en aktiv part i projektgruppen avseende projektet som helhet. 

Goda möjligheter att samordna nyttjandet med överiga behov som finns i SDV och RS.

Önskad kompetens:

Följande kompetens efterfrågas: 
Gärna språkvetenskaplig bakgrund, kunskap inom hälsoinformatik med inriktning på Snomed CT (t ex Snomed CT Foundation Course och Content Development Course), Socialstyrelsens nationella fackspråk för vård och omsorg samt erfarenhet av översättning är meriterande. Om erfarenhet finns av att använda terminologitjänster och terminologihanteringsverktyg samt terminologiarbete i kliniska modeller, t ex openEHR, CIMI, arketyper/templates och FHIR-profiler är det en fördel. Vi ser gärna att terminologen har erfarenhet av Region Skåne och sjukvårdssektorn.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-01-31
Omfattning: 25%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: ExpertSista svarsdag: Löpande presentation mot kund.

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3532

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor