facebook tracking

UX/UI Specialist - Region Skåne (3543)

 Publicerad: 2019-09-05

Uppdragsbeskrivning:

Det finns ett stort antal pågående projekt för att skapa återanvändbara designlösningar inom Region Skånes IT/tekniska landskap.

För dessa projekt behövs enUX/UI designer som kan producera och kommunicera i de frågor som rör UI/UX och design.

Önskad roll:

• Personen skall aktivt medverka i projekt. Rollen innebär att säkerställa så att lösningen uppnår de krav som ställs med hänsyn till gränsnitt och användarupplevelse.
• Inom arbetet ingår dialog med projektets övriga medlemmar.
• -------------------------------------------
• -UX/UI Designer- Allmän beskrivning Typiska leverabler: Wireframes, Mockups, Användarflöden, Grafiska riktlinjer, Design system, Gränssnittsdesign, Gui-prototyp. Delta i Wokshops med fokus på UX processen.
• -------------------------------------------
• Arbetsbeskrivning:
• En UX/UI designer arbetar med att skapa användarvänliga gränssnitt till IT-lösningar baserade på krav utifrån verksamheten och berörda målgruppers behov. Balanserar designkrav mot övriga kvalitetskrav och gör nödvändiga prioriteringar och kompromisser, för att skapa användarupplevelser som är enkla och tydliga för slutanvändare.

Grundkompetens: Mycket god kompetens och lång erfarenhet inom ux & ui med förmågan att att skapa intuitiva digitala gränssnitt för dator och mobila lösningar.

Önskad kompetens:

Viktigt att kandidaten har erfarenhet av att arbeta med:
• UX/UI processer
• Tillgänglighetsanpassningar
• Responsiva gränssnitt
• Digital design av tjänster och onlineserviceslösningar
• Aktuella UI/UX verktyg som stöder goda samarbetsmöjligheter inom projektteam.
• Mkt god förståelse för webbteknikens möjligheter och dess tekniska begränsningar
• Problemlösning för att skapa enkelhet av det komplexa
• God förmåga att arbeta med befintliga varumärken.
• Vana och förståelse att arbeta mobilt och självständigt
• God kommunikationsförmåga, både skrifligt och muntligt.
• Arbeta iterativt i projektteam med delleveranser och deadlines
• Kvalitetsäkring av gränsnitt och användarupplevelser

Region Skåne ser gärna en erfaren UX/UI designer som på ett ansvarsfullt sätt är van att arbeta inom ramarna för ”ansvar under frihet”.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-05-31
Omfattning: 50%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior/Expert

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund.

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3541

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor