facebook tracking

Teknisk Koordinator SDV teknikprojekt - Region Skåne (3560)

 

Publicerad: 2019-09-16

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.
För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

Region Skåne söker nu ytterligare bemanning för befolkningshälsa och teknikprojektet inom SDV programmet.

Projektet har följande ansvar:
• Användarutrustning och användarautentisering
• Nätverksinfrastruktur
• Medicinteknisk Utrustning
• Integration med Regionala och nationella Tjänster
• Migrering och Arkivering av journaldata
• Testledning, icke funktionell test och acceptanstest
• Patientportal
• Klinisk och verksamhets Business Intelligence samt tillhörande data warehouse
• Befolkningshälsa samt tillhörande system

Önskad roll:

  Samordna tekniska frågor mellan delprojekt och övriga delar av SDV programmet
• Koordinera tekniska sakfrågor för identifiering av lösningar inom SDV programmet
• Proaktivt identifiera risker och kommande problem för att därefter planera motverkande åtgärder
• Övervaka projektets nyckeltal och löpande utvärdera effektiviteten i projektet samt vid behov föreslå förbättrande åtgärder

Önskad kompetens:

• Helhetssyn och Verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från klinisk verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.
• Gedigen erfarenhet av att jobba med komplexa IT lösningar inom Enterprise miljö, gärna inom sjukvård
• Mångårig erfarenhet av införade projekt och tekniska lösningar inom sjukvård
• Erfarenhet av att jobba i en driftsorganisation med Kund-Leverantörsförhållanden
• God förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• Erfarenhet att effektivt planera och genomföra tekniska workshops.
• Förmåga att proaktivt kunna identifiera risker och planera för att motverka identifierade risker
• Ska har lätt för att kommunicera, ha en pedagogisk förmåga och ett stort intresse för verksamhetsutveckling
• Tidigare erfarenhet från Region Skåne och god kännedom om teknisk infrastruktur på Region Skåne.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Måste kunna påvisa erfarenheter och ange referenser för att styrka meriter


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-09-30
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3560

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor