facebook tracking

Delprojekt IT-portfölj - Projektledare - Region Skåne (3569)

 

Publicerad: 2019-09-20

Uppdragsbeskrivning:

I uppdraget ingår att
• Vara projektledare för delprojektet, leda arbetsgruppen och rapportera till processägare/huvudprojektledare.

• Definiera delportföljer
Ur IT-portföljen skall det vara möjligt att identifiera och dela upp portföljen i delportföljer baserat på styr & förvaltningsmodell.

• Designa IT-portföljen
o Skapa en logisk portföljstruktur för Region Skåne som gör det möjligt att dela upp portföljen i delportföljer.

o Identifiera och beskriva vilken typ av information och attribut som ska beskriva innehållet i portföljen med utgångspunkt i ServiceNow.
Förmågor
Genomföra en omvärldsbevakning, identifiera och föreslå hur DIGIT tillför begreppet förmågor till IT-portföljen.
En förmåga är ”något en verksamhet behöver kunna för att nå önskat resultat”. Med andra ord kan detta beskrivas som att förmågor och delförmågor är det som behövs för att stödja verksamhetens processer och därmed att uppfylla verksamhetens uppdrag. För DIGIT innebär detta att kunna koppla utbudet av tjänster och driftstjänster till en eller flera verksamhetsförmågor. Se även bif uppdragsbeskrivning.

Önskad roll:

Projektledare med erfarenhet av att definiera och designa IT-portfölj. Se ovanstående uppdragsbeskrivning.

Begärd roll:
IT-nära processutveckling/Förändringsledare/ Projektledare

Önskad kompetens:

Senior projektledare med erfarenhet av att definiera och designa IT-portfölj. projektlednings-, processutvecklings- och ITIL-kunskap.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-01-31
Omfattning: 50%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3569

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor