facebook tracking

Projektledare SDV Utrullning Vårdval, Hälsoval och vård upphandlad via LOU - Region Skåne (3595)

 

Publicerad: 2019-10-01

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett större antal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta projekt är nu under implementering och är det största projekt som Region Skåne någonsin har genomfört. Under införandet kommer ca 300 medarbetare från den kliniska verksamheten och IT att vara engagerade i design, test, utrullning och utbildning. Go-live är planerat till hösten 2021.

SDV-programmets utrullningsorganisation är ansvariga för att säkerställa en lyckad utrullning av SDV till såväl offentligt som privat drivna vårdgivare.

SDV söker nu en projektledare för att driva utrullning av Vårdval, Hälsoval och vård upphandlad via LOU.

LOV Hälsoval.
Alla offentligt och privat drivna hälsovalsenheter (Vårdcentraler, BVC och BMM)
LOV Vårdval.
Innefattar de privat drivna enheterna inom Ögonmottagning, Kataraktkirurgi, Hudmottagning, LARO-mottagning och Psykoterapi samt Audionommottagningar. (Utrullning till offentligt drivna enheter inom LOV vårdval ansvarar respektive förvaltning inom Region Skåne för).

LOU upphandlad vård
Exempelvis Simrishamns sjukhus

Utrullning är ett samlingsbegrepp för Transformation och Cut-over and Go Live. Utrullningen hålls samman med Träning av 30000 medarbetare och successiv överlämning till SDV Förvaltning av lösningen.

Önskad roll:

Som projektledare inom Utrullning Vårdval, Hälsoval och vård upphandlad via LOU så har du ansvar för att
- Kartlägga förutsättningar för utrullning av SDV till de olika privata vårdgivare som Region Skåne köper vård från
- planera, leda och exekvera de aktiviteter som behövs för en lyckad utrullning (till offentligt och privat driven primärvård samt privat driven specialistvård)
- Stödja mottagande organisationers förändringsledning

Du kommer att arbeta nära övriga delar av SDV-utrullningskoordinering, primärvårdens organisation i Region Skåne och de privata vårdgivare som SDV ska rullas ut till.

Önskad kompetens:

För denna roll krävs en projektledare med
- vana och intresse av att hantera en mycket komplex intressentmiljö
- mycket goda ledaregenskaper.
- förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
- driv
- navigeringsförmåga mellan verksamhet och teknik

För denna roll det av stor nytta med
- tidigare erfarenhet av att driva projekt i liknande organisation som Region Skåne
- tidigare erfarenhet av utrullning i komplexa organisationen

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2022-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3595

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor