facebook tracking

QA för SDV-projektet - Region Skåne (3611)

 

Publicerad: 2019-10-07

Uppdragsbeskrivning:

Rollbeskrivning QA för SDV
SDV (Skånes Digitala Vårdsystem) är det största förändringsprojektet någonsin inom Region Skåne. Grunden är vårt nya patientdatasystem som ersätter flera av dagens system. Till detta kan kopplas funktionalitet avseende prediktiv hälsodata, telemedicin mm. Region Skåne arbetar med Cerner för att utveckla detta system.
Vi söker nu en QA till programmet som både kommer att vara ett stöd och en kravställare när det gäller frågor kring processer och verktyg för programmets arbete. Personen vi söker kommer både ha ledningens mandat att säkerställa att programmet körs på ett professionellt och ändamålsenligt sätt men också vara ett stöd för programmets medlemmar så dessa processer och verktyg skapas och används.
Resurser för att skapa dessa verktyg och processer finns idag inom programmet.

Önskad roll:

Efterfrågad roll:
IT-nära processutveckling/förändringsledare
IT relaterad strategisk rådgivning

Önskad kompetens:

Kvalifikationer
- Kunskap och erfarenhet om vanligt förekommande kvalitetsmetoder och processer
- Erfarenhet av kvalitetssystem i stora utvecklingsprogram, gärna med stort inslag av mjukvara.
- Erfarenhet av processorienterat kvalitetsarbete
- Önskvärt: erfarenhet att arbeta med utländsk leverantör/utvecklingsorganisation.
- Erfarenhet av större förändringsprojekt.
Personliga egenskaper
- Dokumenterat ledarskap, både stödjande och kravställande
- Integritet
- Tydlig vad gäller kommunikation
- Beslutsmässig
- Kunna arbeta över funktionsgränser och skapa relationer
- Lösningsinriktad och kreativ.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-04-30
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3611

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor