Lösningsarkitekt - Region Skåne (3642)

 

Publicerad: 2019-10-28

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker nu en eller flera lösningsarkitekter som kan bidra i flera olika projekt samtidigt.
Typiska leverabler är arkitekturöversiktsdiagram, integrationskartor, informationsflödeskartor, sekvensdiagram mm.
Arbetsbeskrivning: En lösningsarkitekt arbetar normalt med att assistera förstudier, projekt och andra aktiviteter i design och lösningsförslag av IT-lösningar utifrån de krav och förutsättningar som är aktuella för respektive projekt samt existerande IT-tjänster och de arkitekturella riktlinjer/standards som råder. Lösningsarkitekten balanserar projektets behov kontra de arkitekturella riktlinjer och regler som råder vid framtagande av lösningsförslag.
Lösningsarkitektens intresseområde är både det aktuella projektets framgång, men också att se till att företagets övergripande strategier följs samt att lösningen kommer att bli förvaltningsbar. I takt med att företag går ifrån traditionella applikationer mot integrerade lösningar och tjänster blir lösningsarkitekten roll allt viktigare.
Grundkompetens: Mycket god teknisk kompetens både övergripande inom IT området men också inom specialisering som infrastruktur, datamodellering, Service Orientering etc. Förmåga till helhetssyn. Förståelse för ”enterprisearkitektur”. Hög generalistkompetens inom område infrastrukturarkitektur och/eller integrationsarkitektur.
Operativ erfarenhet att ta fram arkitektur och modeller. Stor förmåga att agera lösningsorienterat och flexibelt och kunna agera i olika miljöer och med olika intressenter.
Erfarenhet av :-Integrationsarbete, -Strukturerad dokumentation av tekniska lösningar.

Övergripande kunskaper om många IT-tekniker såsom:
- Integrationsplattformar (ex. Biztalk)
- Databaser (ex.SQL, Ms SQL, Oracle)
- Webbservrar (IIS, Apache)
- PKI (ex. 1 och 2-vägs SSL/TLS-kommunikation, certifikat etc)
- Webbtjänster, specifikt REST/SOAP
- Autentiseringslösningar (IDPer, ADFS, SAML)
- Nätverksorienterade tekniker (VLAN, nätverkssegment, nätverksprotokoll etc)
- Virtualiserade infrastrukturkomponenter och nätverkskomponenter)

Fördel med kunskap inom -Arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn.
Allmänna kvalitéer
-Strukturerat arbetssätt
-Drivande
- Social kompetens

Önskad roll:

-Fördjupad analys av regionala och nationella lösningar gentemot hur Region Skånes IT miljö ser ut.
-Framtagning av arkitekturella lösningsförslag inom Region Skånes ansvarsområde.
-Dokumentering av lösningar enligt Region Skånes IT regelverk.
-Stöd i planering av tekniska aktiviteter som krävs utifrån lösningsförslaget.
Viktigt att kandidaten har erfarenhet av att arbeta med:
• Integration
• Dokumentation
• API:er som stödjer REST riktlinjer
• XML/JSON
• Arbete med externa leverantörer
• Vana och förståelse för att arbeta mobilt och självständigt
• God kommunikationsförmåga, både skriftligen och muntligen.
• God samarbetsförmåga både med verksamhet och internt inom IT
Region Skåne ser gärna en erfaren lösningsarkitekt som på ett ansvarsfullt sätt är van att arbeta inom ramarna för ”ansvar under frihet”.
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom Region Skåne ses som positivt.

Önskad kompetens:

 

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-04-30
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3642

 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor