facebook tracking

Teknisk projektledare – SDV Användarmiljö - Region Skåne (2806)

Publicerad: 

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett 20-tal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation.
SDV kommer att levereras som en molntjänst hos SDV-leverantören och klientdelen kommer att levereras virtualiserat via Citrix. För den användarmiljö som SDV kommer att köras i finns krav på sessionshantering, single sign-on, stark autentisering och mobilitet inte bara för SDV-applikationen utan för hela användarupplevelsen.
Region Skåne saknar idag ett övergripande koncept för en vårdarbetsplats baserad på virtualiserade applikationer. Dessutom saknas koncept för sessionshantering, single sign-on, stark autentisering och mobilitet.
Ett förberedande delprojekt inom SDV-programmet skall därför genomföras där ett sammanhållet tekniskt koncept testas i syftet att tillfredsställa dessa krav. Projektet skall i tätt samarbete med Avdelningen för digitalisering och IT ta fram rekommendationer för hur en sådan användarmiljö ska konfigureras i ett SDV-scenario. Projektet bedrivs som en fristående proof-of-concept (PoC) där tekniska nyckelkomponenter från olika aktörer samverkar i en fungerande helhet. 

Önskad roll:

En teknisk projektledare med ansvar och uppgift att i enlighet med projektdirektivet:
• Leda och koordinera intressenter och leverantörer i PoC-arbetet
• Dokumentera konfiguration och tester i PoC-arbetet
• Koordinera och bidra till framtagandet av en rekommendation för ett tekniskt koncept för SDV Användarmiljö för implementation i samband med SDV-implementationen

Önskad kompetens:

• Tidigare erfarenhet från förstudier och analytiskt arbete som omfattat både verksamhet och IT-stöd. Tidigare erfarenhet från Region Skåne är önskvärd.
• God teknisk kompetens avseende teknologier för applikationsvirtualisering, klientenheter, autentisering och mobilitet
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Generellt goda ledaregenskaper. Erfarenhet att effektivt planera och genomföra tekniska workshops.
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• Helhetssyn och Verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från klinisk verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.
• God erfarenhet av tekniska projekt med fokus på PoC

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2018-06-30
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: 550 sek/h
Nivå: 4

Sista svarsdag: 

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 2806

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se 010-516 28 00

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor