facebook tracking

Innovationsupphandling fallprevention - Region Skåne (2828)

Publicerad: 2018-02-07

Uppdragsbeskrivning:

Syfte:
Upphandlingen avser innovationsupphandling av fallprevention till vårdavdelningar inom Region Skåne. Upphandlingen består av två delar, där del 1 är en provseriefas, vilken är en utvecklingsfas, och där del 2 är en volymseriefas som är tänkt att implementeras inom hela Region Skåne. Provseriefasen utförs i samarbete med två vårdavdelningar på SUS Malmö där regionen i samarbete med leverantören utvecklar lösningen.
Lösningen kommer antagligen behöva någon form av kommunikation till journalsystemet samt kallelsesystemet (BEST). Övrig kommunikation sker mellan server och handenheter.
Mål: 
Upphandlingen kommer utifrån ett RD-beslut där målet är att etablera en lösning som tydligt förebygger fall i vårdmiljö.
Leverabler: 
SDP 1 och SDP 2 ska ifyllas.
Omfattning:
Två vårdavdelningar (40 vårdplatser) där SDP 1 ska fyllas i tillsammans med tre leverantörer och SDP 2 ska fyllas i tillsammans med den tilldelade leverantören.
Nuvarande status:
Detta är ett utvecklingsprojekt vilket innebär att det ännu inte finns en slutgiltig lösning, då lösningen formas allteftersom baserat på optimering utifrån fallprevention och eventuellt andra mervärden.
I dagsläget för vi dialoger med tre leverantörer och vi kommer att tilldela den leverantör som på bästa sätt minskar antalet fall. 
Efter tilldelning fortsätter optimeringen av lösningen tillsammans med leverantören. När lösningen har blivit godkänd av Region Skåne kommer leverantören att se till att lösningen blir kommersiellt godkänd (CE-märkt).
Planen är att annonsera underlaget i februari och tilldela i mars. 

Önskad roll:

Resultat.

Önskad kompetens:

Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området.


Detaljer

Startdatum: 2018-02-18
Slutdatum: 2019-04-19 
Plats: Malmö
Pris: Fastpris

Sista svarsdag: Löpande presentation

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 2828

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se 010-516 28 00

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor