facebook tracking

Informatiker - Region Skåne (3681)

 

Publicerad: 2019-11-25

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har behov av informatiker som operativt kan stödja arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.

Informatiker ingår i arbetsgruppen för hälsoinformatik i SDV, tillsammans med informatikarkitekt, terminologer och hälsoinformatiker.

Arbetsgruppen för hälsoinformatik ska bidra till att organisera information i vårt digitala vårdsystem så att den är kommunicerbar, jämförbar, återanvändningsbar och medicinskt säker. Informatikern bidrar genom att beskriva den information som hanteras i och överförs mellan olika system och tjänster inom SDV samt beskriva hur informationen ska hanteras säkert och ändamålsenligt.

Önskad roll:

Informatiker har följande ansvar och uppgifter:

Arbeta operativt med olika informatiska arbetsuppgifter t ex:
o använda nationella och internationella standarder i informatiskt arbete
o dokumentera kodverk och urval
o dokumentera informationsmodeller
o genomföra begrepps-, informations- och processmodellering
o verka för nationell standardisering.

Samarbeta med och stödja de funktionella och tekniska arbetsgrupperna i SDV avseende informatik.

Önskad kompetens:

 

• Kunskap och erfarenhet av begrepps-, informations- och processmodellering. och Begrepps- och informations-modellering ska kunna ske enligt UML, processmodellering enligt BPML eller motsvarande.
• Kunskap om UML-modelleringsverktyg som ex. Visual Paradigm.
• Kunskap om terminologiverktyg som ex. HealthTerm.
• Kunskap om VIA-metoden eller motsvarande metod för verksamhets- och informationsbehovsanalys.
• Kunskap om standarder och specifikationer inom hälsoinformatik, ex.: o Contsys o HL7 FHIR o nationella informationsstrukturer t.ex. från Inera och Socialstyrelsen.
• Kunskap om och erfarenhet av tillämpning av klassifikationer, kodverk, urval och terminologier. Tidigare deltagande i modelleringar/projekt inom hälso- och sjukvård är meriterande. Informatiker med kortare erfarenhet, men med utbildning inom hälsoinformatik är också välkommen att söka uppdraget.

 


Detaljer

Startdatum: 2020-01-07
Slutdatum: 2020-12-31
Omfattning: 50%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: ExpertSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3681

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor