Terminolog - Region Skåne (3683)

 

Publicerad: 2019-11-25

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har behov av terminolog som operativt kan stödja arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.

Terminolog ingår i arbetsgruppen för hälsoinformatik i SDV.
Arbetsgruppen för hälsoinformatik ska bidra till att organisera information i vårt digitala vårdsystem så att den är kommunicerbar, jämförbar, återanvändningsbar och medicinskt säker.

Önskad roll:

Arbeta operativt med olika terminologiska arbetsuppgifter t ex:
• Tillsammans med sakkunniga utföra begreppsanalys och föreslå lämpliga termer.
• Säkerställa att terminologiarbetet följer de språkliga riktlinjer och metoder som gäller i projektet.
• Arbeta i Region Skånes Fackspråksråd samt i SDVs termforum.
• Säkerställa att terminologiarbetet följer de språkliga riktlinjer och metoder som gäller i projektet.
• Utföra mappning av begrepp och termer mot Snomed CT, kodverk och klassifikationer, exempelvis ICNP och ICF.
• Arbeta i Region Skånes terminologitjänst.
• Kvalitetssäkra andra terminologers arbete, framför allt vid mappning.
• Ta fram alternativt kvalitetssäkra utbildningsunderlag och utbildningar inom exempelvis terminologi och Snomed CT.
• Facilitera och kvalitetsgranska olika typer av översättningar från engelska till svenska.
• Självständigt arbeta med att förädla det som framkommer i ovanstående möten avseende förändringar och utveckling av terminologin.
• Analysera Region Skånes behov av terminologiarbete inom projektets ramar och vid behov ge förslag på aktiviteter.
• Planera och genomföra specifika aktiviteter kopplat till terminologi och ingå som en aktiv part i projektgruppen avseende projektet som helhet.
• Rapportera förbättringsförslag och samverka nationellt gällande det nationella fackspråket för vård och omsorg.

Önskad kompetens:

• Språkvetenskaplig bakgrund
• Kunskap inom hälsoinformatik med inriktning på Snomed CT och Socialstyrelsens nationella fackspråk för vård och omsorg.
• Erfarenhet av att använda terminologitjänster och terminologihanteringsverktyg.
• Erfarenhet av terminologiarbete i kliniska modeller, t ex openEHR, CIMI, arketyper/templates och FHIR-profiler.
• Vi ser gärna att terminologen har erfarenhet av sjukvårdssektorn.

 


Detaljer

Startdatum: 2020-01-07
Slutdatum: 2020-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund, Medicon Village, Tunavägen 24
Pris: Offert
Nivå: ExpertSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3683

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se View page

Göteborg

Fredsgatan 1
411 07 Göteborg Vägbeskrivning info@swcg.se View page

Helsingborg


Helsingborg Vägbeskrivning View page

Jönköping


Jönköping Vägbeskrivning View page

Stockholm

Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm Vägbeskrivning info@swcg.se View page

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor