Support Client/Device SDV Teknikprojekt - Region Skåne (3689)

 

Publicerad: 2019-11-26

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.
För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

Region Skåne söker nu ytterligare bemanning för befolkningshälsa och teknikprojektet inom SDV programmet.

Projektet har följande ansvar:
• Användarutrustning och användarautentisering
• Nätverksinfrastruktur
• Medicinteknisk Utrustning
• Integration med Regionala och nationella Tjänster
• Migrering och Arkivering av journaldata
• Testledning, icke funktionell test och acceptanstest
• Patientportal
• Klinisk och verksamhets Business Intelligence samt tillhörande data warehouse
• Befolkningshälsa samt tillhörande system

Önskad roll:

• Koordinera projektresurser, intressenter och leverantörer i arbetet med att säkerställa SDVs användarnära IT-utrustningsbehov
• Behov- och kravinsamling
• Omsätta funktionella behov till strategier, planer och tekniska lösningar samt långsiktigt följa upp behov mot beställningar inom vårdenheter inom Region Skåne inför utrullningsfasen
• Proaktivt identifiera risker och kommande problem för att därefter planera motverkande åtgärder

Önskad kompetens:

• Teknisk förståelse avseende teknologier inom användarnära utrustning så som datorer, skrivare, handskanners, plattor mm.
• Goda erfarenheter av komplexa IT-projekt, gärna inom sjukvård
• Goda ledaregenskaper
• Erfarenhet av att jobba i en driftsorganisation med Kund-Leverantörsförhållanden
• Erfarenhet av att planera och genomföra workshops
• Erfarenhet av behov- och kravinsamling
• Helhetssyn och verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från klinisk verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (Svenska och engelska)
• Tidigare erfarenhet från Region Skåne är önskvärd
• Måste kunna påvisa erfarenheter och ange referenser för att styrka meriter

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund Medicon Village, Tunavägen 24
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3689

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor