facebook tracking

Införande av regionalt LIMS – Processledare - Region Skåne (3691)

 

Publicerad: 2019-11-29

Uppdragsbeskrivning:

Projektet omfattar en regionalisering av Laboratorieinformationssystemen i regionen till ett standardiserat arbetssätt samt ersättning av befintliga informationssystem inom utvalda verksamheter till ett gemensamt upphandlat system. Det införda systemet ska även vara utförande labsystem mot det nya verksamhetssystemet SDV som införs inom Region Skåne.

Önskad roll:

De delar som resursen ska leverera inom projektet är följande:

Ta fram och etablera förändringshantering av förvaltningsobjektet LIMSRS inom nedan områden:

- Behov- & kravprocesshantering
- Arkitekturhantering
- Leverantörstyrning
- Kvalitetssäkring
- Utbildning
- Releasehantering
- Installation/Driftsättning/införande
- Förvaltning
- Drifthantering
- Livcykelhantering
- Avtalshantering

- Ansvara för och genomföra arbetet med att implementera ovan punkter inom förvaltningen så att det bli ett standardiserat arbetssätt inom regionen för berörda discipliner och enheter inom Labmedicin

Resursen kommer att behöva agera på strategisk, taktisk och operativ nivå med tyngdpunkt på operativ nivå.

Önskad kompetens:

Konsulten behöver inneha en gedigen förståelse för Region Skånes Verksamhetsstyrda förvaltningsmodell.

Agil leverantörstyrning

Förtydligande är alltså att erfarenhet av Region Skåne är ett krav.

Socialt kompetent för att kunna bemöta verksamhetsrepresentanter är ett måste

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-06-28
Omfattning: 50%
Plats: Lund med resor inom Skåne
Pris: Offert
Nivå: ExpertSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3691

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor