Kontinuitetsansvarig SDV Infrastruktur - Region Skåne (3695)

 

Publicerad: 2019-12-02

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.
För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

Region Skåne söker nu ytterligare bemanning för befolkningshälsa och teknikprojektet inom SDV programmet.

Projektet har följande ansvar:
• Användarutrustning och användarautentisering
• Nätverksinfrastruktur
• Medicinteknisk Utrustning
• Integration med Regionala och nationella Tjänster
• Migrering och Arkivering av journaldata
• Testledning, icke funktionell test och acceptanstest
• Patientportal
• Klinisk och verksamhets Business Intelligence samt tillhörande data warehouse
• Befolkningshälsa samt tillhörande system

Önskad roll:

• Koordinera projektresurser, verksamhet, intressenter och leverantörer i arbetet med att säkerställa SDVs kontinuitet avseende IT-drift
• Skapa en kontinuitetsplan för SDV samt nödvändiga regelverk, rutiner och processer
• Säkerställ framtida organisation som behövs för att upprätthålla kontinuitet i SDVs drift
• Proaktivt identifiera risker och kommande problem för att därefter planera motverkande åtgärder

Önskad kompetens:

• Goda erfarenheter av koordinering i komplexa projekt, gärna inom sjukvård
• God teknisk förståelse
• God erfarenhet av ITIL
• Goda ledaregenskaper
• Erfarenhet av att jobba i en driftsorganisation med Kund-Leverantörsförhållanden
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (Svenska och engelska)
• Tidigare erfarenhet från Region Skåne är önskvärd
• Måste kunna påvisa erfarenheter och ange referenser för att styrka meriter

 


Detaljer

Startdatum: 2020-01-13
Slutdatum: 2020-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SenorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3695

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor