facebook tracking

Lösningsarkitekt Mobil Inloggning och Mobila enheter - Region Skåne (3699)

 

Publicerad: 2019-12-04

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.
För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

Region Skåne söker nu ytterligare bemanning för befolkningshälsa och teknikprojektet inom SDV programmet.

Projektet har följande ansvar:
• Användarutrustning och användarautentisering
• Nätverksinfrastruktur
• Medicinteknisk Utrustning
• Integration med Regionala och nationella Tjänster
• Migrering och Arkivering av journaldata
• Testledning, icke funktionell test och acceptanstest
• Patientportal
• Klinisk och verksamhets Business Intelligence samt tillhörande data warehouse
• Befolkningshälsa samt tillhörande system

Önskad roll:

En lösningsarkitekt med ansvar och uppgift att:
• Leda och koordinera intressenter och leverantörer i arbetet med att designa och etablera SDVs IT-miljö inom områdena mobil inloggning och mobil plattform
• Skapa tekniska beslutsunderlag
• Dokumentera design
• Samverka och koordinera med den övergripande lösningsarkitekten för SDV
• Proaktivt identifiera risker och kommande problem för att därefter planera motverkande åtgärder

Önskad kompetens:

Goda kunskaper kring och erfarenhet av:
• Mobilplattformar (operativsystem och MDM)
• IAM (Identify and Access Management)
• Stark Autentisering (mobilt & stationärt)
• PKI och IdP:er
• Koordinering i komplexa projekt, gärna inom sjukvård
• Av att jobba i en driftsorganisation med Kund-Leverantörsförhållanden
• Att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• Att uttrycka sig i tal och skrift (Svenska och engelska)
• Tidigare erfarenhet från Region Skåne är önskvärd
• Måste kunna påvisa erfarenheter och ange referenser för att styrka meriter

 


Detaljer

Startdatum: 2020-01-13
Slutdatum: 2020-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3699

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor