facebook tracking

Lösningsarkitekt - Region Skåne (2887)

Publicerad: 2018-03-28

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker nu en eller flera lösningsarkitekter som kan bidra i flera olika projekt samtidigt.
Typiska leverabler är arkitekturöversiktsdiagram, integrationskartor, informationsflödeskartor, sekvensdiagram mm.
Arbetsbeskrivning: En lösningsarkitekt arbetar normalt med att assistera förstudier, projekt och andra aktiviteter i design och lösningsförslag av IT-lösningar utifrån de krav och förutsättningar som är aktuella för respektive projekt samt existerande IT-tjänster och de arkitekturella riktlinjer/standards som råder. Lösningsarkitekten balanserar projektets behov kontra de arkitekturella riktlinjer och regler som råder vid framtagande av lösningsförslag.
Lösningsarkitektens intresseområde är både det aktuella projektets framgång, men också att se till att företagets övergripande strategier följs samt att lösningen kommer att bli förvaltningsbar. I takt med att företag går ifrån traditionella applikationer mot integrerade lösningar och tjänster blir lösningsarkitekten roll allt viktigare. 
Grundkompetens: Mycket god teknisk kompetens både övergripande inom IT området men också inom specialisering som infrastruktur, datamodellering, Service Orientering etc. Förmåga till helhetssyn. Förståelse för ”enterprisearkitektur”. Hög generalistkompetens inom område infrastrukturarkitektur och/eller integrationsarkitektur. 
Operativ erfarenhet att ta fram arkitektur och modeller. Stor förmåga att agera lösningsorienterat och flexibelt och kunna agera i olika miljöer och med olika intressenter.
Erfarenhet av : -Integrationsarbete, -Strukturerad dokumentation av tekniska lösningar.

Önskad roll:

Forts beskrivning av uppdraget i helhet:
Övergripande kunskaper om många IT-tekniker såsom: 
- Integrationsplattformar (ex. Biztalk)
- Databaser (ex.SQL, Ms SQL, Oracle)
- Webbservrar (IIS, Apache)
- PKI (ex. 1 och 2-vägs SSL/TLS-kommunikation, certifikat etc)
- Webbtjänster, specifikt REST/SOAP
- Autentiseringslösningar (IDPer, ADFS, SAML)
- Nätverksorienterade tekniker (VLAN, nätverkssegment, nätverksprotokoll etc)
- Virtualiserade infrastrukturkomponenter och nätverkskomponenter)
Fördel med kunskap inom -Arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn. 
Allmänna kvalitéer 
-Strukturerat arbetssätt 
-Drivande 
- Social kompetens

ÖNSKAD ROLL:
-Fördjupad analys av regionala och nationella lösningar gentemot hur Region Skånes IT miljö ser ut.
-Framtagning av arkitekturella lösningsförslag inom Region Skånes ansvarsområde.
-Dokumentering av lösningar enligt Region Skånes IT regelverk. 
-Stöd i planering av tekniska aktiviteter som krävs utifrån lösningsförslaget.
Viktigt att kandidaten har erfarenhet av att arbeta med: 
• Integration 
• Dokumentation 
• API:er som stödjer REST riktlinjer 
• XML/JSON 
• Arbete med externa leverantörer 
• Vana och förståelse för att arbeta mobilt och självständigt 
• God kommunikationsförmåga, både skriftligen och muntligen. 
• God samarbetsförmåga både med verksamhet och internt inom IT
Region Skåne ser gärna en erfaren lösningsarkitekt som på ett ansvarsfullt sätt är van att arbeta inom ramarna för ”ansvar under frihet”. 
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom Region Skåne ses som positivt.

 


Detaljer

Startdatum: Omgående
Slutdatum: 2018-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: 598 sek/h 
Nivå: 4

Sista svarsdag: 2018-02-15

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 2887

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se 010-516 28 00

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor