facebook tracking

Spontanansökan! Specialister inom Terminologi sökes

Exempel på uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har behov av terminologer som ska ingå som specialister avseende terminologi i projektgruppen för projekt SDV journalinformation som ingår i programmet för sammanhållen digital vårdmiljö (SDV).
Projektets leveranser ska bidra till följande effektmål:
En samlad och regiongemensam utvecklings- och förvaltningsorganisation för vårdrelaterad dokumentation vars uppdrag är att stödja verksamheten genom att organisera information i vår digitala vårdmiljö så att den är kommunicerbar, jämförbar, återanvändningsbar och medicinskt säker. 
Organisationen bildas under ett par etapper, Etapp Ett bedrivs i projektform och projektet ska leverera de grundläggande förutsättningarna i form av arbetsmetoder, verktyg, kunskap och grundläggande regelverk för att ovanstående organisation ska kunna verka.

Önskad roll:

Exempel på arbetsuppgifter för önskad roll:
• Delta i workshops och eventuellt leda intervjuer avseende verksamhetens informationsbehov, då främst avseende användande av ändamålsenligt fackspråk
• Självständigt arbete med att förädla det som framkommer i ovanstående workshops/intervjuer och förfrågningar avseende förändringar/utveckling i den digitala vårdmiljön, framförallt begreppsmodellering
• Terminologibindning (kodning) av begrepp till Snomed CT
• Kvalitetssäkring av annan terminologs arbete
• Stöd vid översättning t ex av arketyper från engelska till svenska
• Ta fram alternativt kvalitetssäkra utbildningsunderlag och utbildningar inom terminologi 
• Planera och genomföra WS i hur man praktiskt använder Snomed CT
• Ansvar för att analysera Region Skånes behov inom terminologiarbetet och projektets ramar och ge förslag på aktiviteter
• Direkt ansvar för planering och genomförande av specifika aktiviteter kopplat till terminologi men också ingå som en aktiv part i projektgruppen avseende projektet som helhet. 
• Arbete med Region Skånedelar i Ineras proof of concept för nationell terminologitjänst, med t ex Snomed, refset, FHIR, kodverk och urval 
• Som terminolog i projektet har du ansvar för att säkerställa att arbetet med terminologi i projektet följer språklagen, medicinskt fackspråk i skrift samt Socialstyrelsens riktlinjer och regelverk för terminologi såsom t ex språkliga riktlinjer för översättning av Snomed CT till svenska, metod för mappning till Snomed CT och nationellt fackspråk för vård och omsorg
Procentuell beläggning/terminolog hanteras i urvalsprocessen och olika angreppssätt/möjligheter diskuteras vid intervjuerna.

Önskad kompetens:

Språkvetenskaplig bakgrund med inriktning på hälsoinformatik. 
Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med nationellt fackspråk för vård och omsorg, av Socialstyrelsens metoder för terminologibindning samt användande av Socialstyrelsens verktyg för terminologiarbete framförallt Snomed CT.
Om erfarenhet finns av att använda terminologitjänster/verktyg samt terminologibindning i kliniska modeller, t ex openEHR, CIMI, arketyper/templates och FHIR-profiler är det en fördel.
Vi ser gärna att terminologen har erfarenhet av Region Skåne och sjukvårdssektorn samt terminologibindning med Snomed CT sedan tidigare.

 


Detaljer

Plats: Skåne
Nivå: 4-5

***Spontanansökan***

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se 010-516 28 00

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor