Förändringsledare/service manager/implementation lead - Region Skåne (3715)

 

Publicerad: 2019-12-12

Uppdragsbeskrivning:

Skånetrafiken önskar avropa en service manager för att hålla ihop och säkerställa att hela floran av support, beredskapskanaler och informationsflöden fungerar i händelse av en it-incident. Skånetrafiken har utvecklat ett helt nytt biljettsystem de senaste åren och flera av funktionerna går nu i drift. Vi letar efter någon som kan hålla ihop helheten för support och felanmälan och säkerställa att nya och befintliga leverantörer känner till sin del av kedjan. Kartläggning av befintliga strukturer ingår liksom att implementera identifierade förbättringar för att avslutningsvis överlämna den nya processen till verksamheten. Vi är även på väg att införa ITIL processerna Incident, Problem och Change (endast deploy delen) samt ett CMDB inom Skånetrafiken och dess leverantörer där vi köpt viss IT support. I uppdraget ingår att implementera ovanstående processer samt tillhörande verktyg inom Skånetrafiken och dess IT leverantörer samt hålla utbildningar knutna till processmålet.

Önskad roll:

Ditt mål blir att sätta upp tydliga och fungerande supportflöden för Skånetrafikens produkter och tjänster. Det ska vara ytterst tydligt vart man ska vända sig när något är fel och var och varje aktör ska veta sin del av flödet. Du lägger ett pussel som du på ett kommunikativt sätt kan illustrera. Ditt mål avseende processinförandet blir att beskriva, dokumentera och implementera arbetsrutiner i tidigare nämnda processer, både inom Skånetrafiken men även vara kravställare mot IT leverantörer, samt införa det valda verktyget som primärt verktyg avseende arbete i någon av de nämnda processerna.

Önskad kompetens:

Skånetrafiken letar efter en senior och driven projektledare som inte räds komplexa utmaningar. Att rita saker i Visio och säkerställa att inget trillar mellan stolarna är en passion för dig Ordning och reda är dina främsta ledord och du ser värdet av ärendehanteringssystem. Du hittar samordningsvinster där sådana finns. Du har erfarenhet av supportlösningar/flöden från antingen leverantör- eller beställarledet. Du har god erfarenhet av agila arbetsmetoder och IT förvaltning. Du har även god erfarenhet av ITIL och CMDB. Du är bra på att kommunicera, dokumentera samt följa upp och ser föredelarna av att arbeta enl processer och metoder.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-05-01
Omfattning: 100%
Plats: Malmö/Hässleholm
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3715

 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor