facebook tracking

Projektledare Förenklad åtkomst Hälso- och sjukvårdsförvaltningar - VGR IT

Publicerad:2018-02-09


Bakgrund:

Verksamheterna inom Hälso- och sjukvårdens förvaltningar har ett stort behov av en förenklad åtkomst till sina IS/IT-miljöer – en förenklad åtkomst och sömnlös förflyttning mellan datorer i det pågående arbetet. Arbetet genomförs i ett pågående projekt som möjliggör införandet av nya arbetsprocesser och rutiner inom verksamheten, samt att leda framtagandet av en teknisk lösning.

Nu går projektet in i en breddinförandefas och behöver därför förstärka projektorganisationen.

Uppdragsbeskrivning:

I breddinförandet kommer utrullningen på olika förvaltningar att drivas som separata utrullningsprojekt. Utrullningsledaren är ansvarig för utrullningsteam och delaktig i samtliga steg i utrullningsprojektet.

Önskad kompetens:

Kompetensprofil konsult
• Planerar utrustning i samråd med verksamhet
• Ansvarar för att fungerande tidsplan skapas
• Ansvarig för att utrullningsaktiviteter genomförs
• Ser till att utrullningen bemannas
• Ser till att utbildning tillhandahålls och planeras i verksamheten

Krav
1. Bör ha erfarenhet av projekt inom hälso- och sjukvård inom VGR
2. Ska ha mycket god kunskap om det dagliga arbetet kopplat till förenklad åtkomst av IT-stöd för verksamheten i VGR.
3. Ska ha mycket god förmåga i projektledning av grupp av verksamhetsexperter.
4. Dokumenterad erfarenhet av att leda större, komplexa projekt i stora distribuerade organisationer. Projekten ska ha berört såväl verksamhet som IT och åtminstone delvis genomförts inom svensk hälso- och sjukvård.
5. God kunskap om politiskt styrda organisationer
6. God förmåga att kommunicera med verksamhetsföreträdare
7. Ska ha god förmåga av att ta fram och leda införande av nya arbetssätt och processer i verksamheten.
8. Ska ha mycket god förmåga att planera och driva parallella aktiviteter och se till beroenden dem emellan.
9. Ska ha god förmåga att ta fram och förmedla nyckelbudskap i informationsmaterial som är ämnat för både muntlig och skriftlig kommunikation.

Bör krav
• Bör ha erfarenhet av att leda komplexa IS/IT-projekt som omfattar större delprojekt i VGR. 


 

Detaljer

Startdatum:  2018-02-19 
Slutdatum:  2020-02-28 
Omfattning:  100 %
Plats:   Göteborg
Pris: Offert, nivå 5


Sista svarsdag: 2018-02-16 

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 1046


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Göteborg

Fredsgatan 1
411 07 Göteborg Vägbeskrivning info@swcg.se 010-516 28 00

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor