Projektledare O365 - Helsingborg Stad (20-003)

 

Publicerad: 2019-12-23

Uppdragsbeskrivning:

Helsingborgs stad inför delar av O365, med fokus på Teams, under våren 2020. Parallellt med detta införande kommer förutsättningarna för ett fullskaligt införande av O365 att utredas.

Flera myndighetsuttalanden med olika innebörd om lämpligheten att använda molntjänster för känslig information i offentlig verksamhet har publicerats.

Utifrån dessa, samt Helsingborgs stads behov, finna en lämplig konfiguration. 

Önskad roll:

Att vara projektledare och ingå i stadens utredning angående ett eventuellt införande av O365, för känslig information.

Ansvara för framtagande av konfigurationsförslag anpassat för Helsingborgs stads behov.

Delta i framtagande av beslutsunderlag tillsammans med informationssäkerhetsansvarig, jurister och produktägare där konsulten ansvarar för att ta fram beslutsunderlag ur ett tekniskt och licensmässigt perspektiv, samt är behjälplig i de säkerhetsmässiga och juridiska perspektiven. 

Önskad kompetens:

Erfarenhet av införande i verksamheter, projektledning, paketering av beslutsunderlag för teknikval (moln/hybrid) och licenskonfigurering.

Djupa kunskaper i plattformen O365, ur perspektiven användning, teknik och säkerhet.

Förståelse av säkerhetsmodellen i O365 och hur den kan anpassas till verksamhetens behov.

Insatt i debatten kring användandet av O365 i offentlig sektor. 

 


Detaljer

Startdatum: 2020-02-03
Slutdatum: 2020-06-30, med möjlighet till förlängning
Omfattning: 80-100%, enligt överenskommelse
Plats: Helsingborg
Pris: Offert
Nivå: 4-5



Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 20-003

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Helsingborg


Helsingborg Vägbeskrivning

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor