Testledare/Testare - Region Skåne (3729)

 

Publicerad: 2020-01-09

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett större antal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation.

Detta projekt är nu under implementering och är det största projekt som Region Skåne någonsin har genomfört. Under införandet kommer ca 300 medarbetare från den kliniska verksamheten och IT att vara engagerade i design, test, utrullning och utbildning. Go-live är planerat till oktober 2021.

Inom SDV-programmet finns arbetsströmmen ”Migrering, avveckling och arkivering” vars uppdrag omfattar bl.a. att förse den nya plattformen SDV med information. SDV söker nu en teknisk testledare till arbetsströmmen Migrering, avveckling och arkivering.


Önskad roll:

Som testledare ansvarar du för hela testflödet, från strategi, planering och kravinsamling till genomförande och avslut.

Genomförandet består i att leda verksamheten i validering av migrerad information för att säkerställa hög datakvalitet samt att migrerad information fungerar i nya flöden.

Du ansvarar även för dokumentation och rapportering till intressenter.

Som person är du självgående och proaktiv. Du har god kommunikationsförmåga och erfarenhet av att leda andra i testsammanhang.

Du kommer att ingå i ett team med 15 andra testledare.

Önskad kompetens:

Du har teknisk systemförståelse och lätt för att se informationssamband och system-/datarelationer.

Vi tror att sådan erfarenhet kommer från praktisk erfarenhet från ETL, datamigreringsprojekt eller integrationsprojekt.

Du har tidigare erfarenheter av arbete med krav- och riskhantering.

Du har arbetat i Microfocus QC eller liknande verktyg.

Grundläggande SQL-kunskap samt arbetat med databashantering.

Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.


 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3729

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor