Projektledare inom SDV- Transformation och Go Live - Region Skåne (3737)

 

Publicerad: 2020-01-14

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett större antal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta projekt är nu under implementering och är det största projekt som Region Skåne någonsin har genomfört. Under införandet kommer ca 300 medarbetare från den kliniska verksamheten och IT att vara engagerade i design, test, utrullning och utbildning. Go-live är planerat till hösten 2021.

SDV-programmets utrullningsorganisation är ansvariga för att säkerställa en lyckad utrullning av SDV till såväl offentligt som privat drivna vårdgivare.

För att säkerställa en lyckad transformation och utrullning, så söker nu SDV- Transformation och Go Live ytterligare en projektledare med ansvar att genomföra förberedelse, koordinering, och uppföljning av träning och test samt ansvara för utrullning av SDV programmet till de olika förvaltningarna

Önskad roll:

Som projektledare har du ansvar för att
- Kartlägga förutsättningar för utrullning av SDV till de olika förvaltningarna inom Region Skåne
- Planera och leda de aktviteter som behövs för en lyckad utrullning
- Stödja mottagande organisationers förändringsledning

Du kommer att ingå inom SDV -Transformation och Go Live organisationen samt samarbeta med övriga delar inom SDV programmet.

Önskad kompetens:

För denna roll krävs en projektledare med
- Vana och intresse av att hantera en mycket komplex intressentmiljö
- Mycket goda ledaregenskaper.
- Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
- Driv och navigeringsförmåga mellan verksamhet och teknik

För denna roll det av stor nytta med
- Tidigare erfarenhet av att driva projekt i liknande organisation som Region Skåne
- Tidigare erfarenhet av utrullning i komplexa organisationer

 


Detaljer

Startdatum: 2020-02-10
Slutdatum: 2022-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3737

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor