Informatiker - Region Skåne (3747)

 

Publicerad: 2020-01-21

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har behov av informatiker som operativt kan stödja arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. Informatikern ingår i arbetsgruppen för hälsoinformatik och utför arbete i arbetsgruppen för migrering samt arbetsgruppen för integration i SDV.

Arbetsgruppen för hälsoinformatik ska bidra till att organisera information i vårt digitala vårdsystem så att den är kommunicerbar, jämförbar, återanvändningsbar och patientsäker.

Arbetsgruppen för migrering är ansvarig för att migrera information från Region Skånes nuvarande system både till det framtida vårdinformationssystemet och till en Data Warehouse-plattform.

Arbetsgruppen för integration är ansvarig för att integrera Region Skånes nuvarande system till vårt nya digitala vårdsystem SDV.

Önskad roll:

Informatikern kommer att arbeta tillsammans med verksamhetsrepresentanter i SDVs arbetsgrupper och stödja dem i arbetet med migrering av information från ett system till ett annat samt stödja integrationsprojekten i mappningsarbeten och informatikfrågor.
Informatikern ska dokumentera källa och mål samt beskriva den transformering som behövs. Underlagen kommuniceras till migrerings- respektive integrationsteamet som gör den tekniska delen av migreringen eller integrationen.

Informatikerns ska hjälpa SDVs arbetsgrupper att säkerställa att källsystemets information inte får annan betydelse efter migrering Informatikern ska även stödja arbetet med olika typer av mappningar och mappningar av olika komplexitet samt säkra
att framfarten av integrationer förhåller sig till den informatiska målbilden utan att hindras.

Önskad kompetens:

Följande kompetens efterfrågas:
• datamigrerare
• integratör
• testare av systemintegrationer
• kommunikativ och lyhörd
• kunskap om begrepps- och informationsmodellering
• kunskap om UML
• kunskap om ontologier/begreppssystem
• kunskap om och erfarenhet av tillämpning av terminologier, klassifikationer, kodverk och urval
• erfarenhet av informatikfrågor i samband med migrerings-/integrationsarbeten
• tidigare deltagande i migreringsprojekt, gärna inom hälso- och sjukvård
• kompetens kring och förståelse för databaser är meriterande
• kunskap om följande standarder och specifikationer inom hälsoinformatik är meriterande:
o Contsys
o openEHR
o ISO 13606-3
o HL7 FHIR
o nationella informationsstrukturer t.ex. från Inera och Socialstyrelsen
o Snomed CT
o Nationella tjänstekontrakt
Utbildning i hälsoinformatik kan kompensera för kortare arbetslivserfarenhet.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3747

 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor