Rapportutvecklare Tableau - Region Skåne (3764)

 

Publicerad: 2020-02-04

Uppdragsbeskrivning:

Eegion Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.
Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.
För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/
Region Skåne söker nu ytterligare bemanning för befolkningshälsa och teknikprojektet inom SDV programmet.
Projektet har följande ansvar:
• Användarutrustning och användarautentisering
• Nätverksinfrastruktur
• Medicinteknisk Utrustning
• Integration med Regionala och nationella Tjänster
• Migrering och Arkivering av journaldata
• Testledning, icke funktionell test och acceptanstest
• Patientportal
• Klinisk och verksamhets Business Intelligence samt tillhörande data warehouse
• Befolkningshälsa samt tillhörande system

Team SDV Rapport, Datalager och Analys har följande ansvar:
• Gruppen skall jobba ihop med Region Skånes koordinerande systemanalytiker för att bygga upp SDVs miljö för Rapport, Datalager och Analys baserat på Cerners HealtheIntent och Millennium där Tableau och Business Objects används som verktyg
• Gruppen är ansvarig för hela ETL- flödet från datafångst till laddning av data till Healthe-Intent och HealtheEDW
• Utföra designarbetet tillsammans med arbetsgruppens koordinerande system-analytiker utifrån arbetsgruppens specifikationer.
• Gruppen skall ansvara för att informations- och utbildningsmaterial tas fram för gruppens ansvarsområde tillsammans tas fram för gruppens ansvarsområde tillsammans med gruppens koordinerande systemanalytiker och Cerner.
• Gruppen skall analysera och kategorisera risker och systemtestresultat tillsammans med gruppens koordinerande systemanalytiker och Cerner.
För detta avrop söks efter utvecklare med rollen:
• Tableau utvecklare

Önskad roll:

Arbetsuppgifterna omfattar projektarbete inom hela ETL- flödet från datafångst till laddning av data samt skapa följande leverabler:
• Ge input till Teamets projektledare kring förutsättningar och möjligheter för de verktyg som finns i Cerners plattform för rapporter, datalager och analys.
• Utveckla ram- och regelverk för datalager- och rapportutveckling i Cerners plattform (HealtheAnalytics, Tableau).
• Arbete med kravfångst, kravanalys och specifkationer för verksahetens behov av rapportering, analys och datauttag för integrationer.
• Skapa förutsättningar och sätta upp styrning av behörigheter och access till utvecklade rapporter, analyser och datauttag för integrationer.
• Utföra systemtester och assistera vid acceptanstester för utvecklade delar inom rapporter, datalager och analys

Önskad kompetens:

• Strukturerade och ordningsamma personer som är vana att följa processer med focus på design och användbarhet.
• Ska har lätt för att kommunicera, ha en pedagogisk förmåga och ett stort intresse för verksamhetsutveckling
• Agila värderingar och arbetssätt
Rollspecifik kompetens Tableau utvecklare:
• Goda kunskaper i Tableau
• Erfarenhet av användbarhet och användargränssnitt
• Goda kunskaper i ETL/Data warehouse utveckling
• Goda kunskaper i SQL-utveckling/kodning
• Erfarenhet i informations- och datamodellering
• Erfarenhet av kravställning/kravanalys

 


Detaljer

Startdatum: 2020-03-01
Slutdatum: 2021-03-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund 
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3764

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor