Projektmodellerare - Region Skåne (3770)

 

Publicerad: 2020-02-04

Uppdragsbeskrivning:

Syftet med uppdraget är att utveckla en metodhandbok baserat på APQC Process Classification Framework®(PCF) samt att utbilda och stödja SDV-projektet i att planera och genomföra processmodelleringsarbetet.

Allmänna arbetsuppgifter:
• Granska och stödja arbetet med verksamhetsarkitektur i Region Skånes införandeprojekt SDV.
• Överbrygga med arkitekturkunskap mellan verksamhet, information och IT i processmodelleringen.
• Komplettera Region Skånes framtagna verktygsstrategi kring processmodellering.

Specifika arbetsuppgifter:
• Ta fram en anpassad metod för processmodellering till Region Skåne.
• Utveckla modelltypsmallar anpassade till den framtagna metoden.
• Utbilda och stödja Region Skånes berörda roller i den anpassade metoden.
• Utifrån metoden ställa krav på SDV i det fortsatta processmodelleringsarbetet.
• Ta fram en plan för vidare processmodellering i SDV.

Önskad roll:

Den önskade rollen ska leda och genomföra arbetet att ta fram en processhandbok samt utbilda och stödja Region Skånes processmodellerare i att använda handboken.

Utvecklingen av processhandboken sker i samarbete med medarbetare inom SDV programmet, Koncernkontoret, IT och MT samt arkitekterna inom Region Skåne.

 

Önskad kompetens:

Verksamhetsarkitekten/processmodelleraren:
• Ska ha minst 5 års erfarenhet som verksamhetsarkitekt/processmodellerare.
• Ska vara specialist på hierarkisk processmodellering.
• Bör kunna processmodelleringsstandarden APQC Process Classification Framework®(PCF).
• Ska kunna flera modelleringsstandarder, där ibland Archimate och UML.
• Ska kunna flera notationsspråk, t.ex. BPMN.
• Ska kunna flera verktyg, t.ex. MS Visio, OpenText ProVision, m.fl.
• Bör ha kännedom om arkitekturramverk som TOGAF.
• Bör kunna EA-verktyg och helst Sparx.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-05-31
Omfattning: 50%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3770

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor