Business Analyst - Region Skåne (3783)

 

Publicerad: 2020-02-24

Uppdragsbeskrivning:

I dag har Region Skåne tillsammans med övriga regioner och kommuner i Sverige en svår ekvation framför sig genom att befolkningen blir äldre än någonsin tidigare samtidigt som allmänhetens förväntningar på service ökar. Förändringar krävs för att hitta sätt som ger brukare den service som de behöver och efterfrågar till en lägre kostnad. Region Skånes ambition är att bli Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.

Skånetrafikens affärsområde Serviceresor ansvarar för särskild kollektivtrafik dvs färdtjänst, sjukresor, fasta resor och anropsstyrd allmän kollektivtrafik.
Syftet med uppdraget är att utföra kravanalys inför upphandling av nytt systemstöd för Serviceresor, vilket i stora drag innefattar bokning, trafikplanering, fordonskommunikation, integration mellan olika system osv. I uppdraget ligger även att sammanföra särskild och allmän kollektivtrafik för att öka användandet av kollektivtrafiken på landsbygden resp att få kunden mer kontroll/delaktighet i sin resa.

Önskad roll:

• Uppgifter som ska utföras är:
Insamling och dokumentation av funktionella och icke-funktionella krav på strukturerat sätt så det kan användas i upphandling av systemstöd.
Säkerställa att kraven är kompletta, konsekventa, genomförbara, spårbara, nödvändiga och verifierbara.
• Kunna sortera ut krav som betecknas som ”skall krav” respektive ”bör krav”. Utföra effektkartläggning och sträva mot konkreta effekter. Arbeta användarcentrerat för att finna de grundläggande behoven.
• Facilitera för att ta fram krav, ex i workshops.
• Ha förmåga att förenkla komplexa ämnen och fokusera på användares behov och även få användaren engagerad. Gärna ha kunskap om hur man jobbar med tjänste/service deisgn.

Önskad kompetens:

Business Analyst expert roll.
Se beskrivning ovan.
Problemlösare, strukturerad, lyhörd, kommunikativ.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-08-31
Omfattning: 100%
Plats: Hässleholm
Pris: Offert
Nivå: ExpertSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3783

 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor