Analytiker/Utvecklare Regional Kvalitetsregisterplattform - Region Skåne (3800)

 

Publicerad: 2020-03-11

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne bedriver ett arbete med att skapa Direktöverföring av medicinsk data till de Nationella Kvalitetsregisterna. I detta arbete ingår bl.a. kravanalys och mappning av registervariabler och medicinsk data i syfte att skapa ett automatiskt flöde från journalsystem till nationella registerplattformar. Inom ramen för detta arbete bedrivs också databasutveckling i Region Skånes regionala kvalitetsregisterplattform för transformation och paketering av data för överföring till register.

Önskad roll:

Kravanalys – mycket god förmåga att kunna leda och delta i kravdiskussion och analys kring vårdprocesser och journalföring tillsammans med klinisk personal.
Direktsamverkan med verksamhet – självständigt kunna samverka med såväl klinisk som teknisk personal kring utveckling, test och leverans till kvalitetsregister.
Databasutveckling – mycket god förmåga att kunna implementera och utveckla de krav som framkommit i analysfasen.

Önskad kompetens:

• Mycket god insikt och förståelse om journalsystem, journalföring, vårdförlopp och processer.
• Mycket goda kunskaper och färdigheter som Databasutvecklare Microsoft SQL Server samt SSIS.
• Goda kunskaper inom Data Warehousearbete och Business Intelligence

 


Detaljer

Startdatum: 2020-05-01
Slutdatum: 2020-12-31
Omfattning: 75%
Plats: Lund enl. ök.
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3800

 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor