Enterprise datawarehouse Utvecklare - Region Skåne (3818)

 

Publicerad: 2020-03-18

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.
För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

Region Skåne söker nu ytterligare bemanning för befolkningshälsa och teknikprojektet inom SDV.
Projektet har följande ansvar:
• Användarutrustning och användarautentisering
• Nätverksinfrastruktur
• Medicinteknisk Utrustning
• Integration med Regionala och nationella Tjänster
• Migrering och Arkivering av journaldata
• Testledning, icke funktionell test och acceptanstest
• Patientportal
• Klinisk och verksamhets Business Intelligence samt tillhörande data warehouse
• Befolkningshälsa samt tillhörande system
Inom Integrationsgruppen behövs ett arbete med bl.a. kravanalys och mappning av information och medicinsk data i syfte att skapa ett automatiskt flöde från journalsystem till övriga datalagerplattformar. Inom ramen för detta arbete bedrivs också databasutveckling.
För detta avrop söks efter utvecklare med rollen:
• Enterprise datawarehouse

Önskad roll:

Arbetsuppgifterna omfattar projektarbete inom hela ETL- flödet från datafångst till laddning av data samt skapa följande leverabler:
• Ge input till Teamets projektledare kring förutsättningar och möjligheter för de verktyg som finns i Cerners plattform.
• Utveckla ram- och regelverk för datalager i Cerners plattform.
• Arbete med kravfångst, kravanalys och specifikationer för verksamhetens behov av datauttag för integrationer.
• Skapa förutsättningar och sätta upp styrning av behörigheter och access till utvecklade datauttag för integrationer.
• Utföra systemtester och assistera vid acceptanstester för utvecklade delar inom datalager.

Önskad kompetens:

• Strukturerade och ordningsamma personer som är vana att följa processer med fokus på design och användbarhet.
• Ska ha lätt för att kommunicera, ha en pedagogisk förmåga och ett stort intresse för verksamhetsutveckling
• Agila värderingar och arbetssätt
Rollspecifik kompetens Enterprise datawarehouse utvecklare:
• Drift och förvaltning av datalager
• SQL programmering
• Kravställare mot Cerner
• Dokumentation för att underlätta förvaltning av datalagrets arkitektur
• Goda kunskaper i Informations- och datamodellering
• Erfarenhet och kunskap inom Microsoft SQL Server

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-03-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3818

 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor