SKL - Teknikstöd på platsservice, nivå 1 - Jönköpings kommun

 

Jönköpings kommun (Beställaren) har behov av förstärkning på IT-avdelningens IT-support och inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende teknikstöd på plats enligt SKL Kommentus ramavtal IT-konsulttjänster 2016.


IT-supporten sköter 1:a och 2:a linjens support, har på-platsservice ute på verksamheterna samt avhjälper fel och ger stöd i IT-relaterade frågor från anställda inom Jönköpings kommun.


 Beskrivning av uppdrag

 I uppdraget avser arbete i 1:a linjesupport på plats hos IT-avdelningens IT-support som utförs via telefon och fjärrstyrning. Det kan även bli aktuellt med på-platsservice ute hos Jönköping kommuns verksamheter i form av enklare felavhjälpning och leverans av hårdvara.


För att klara uppdraget ska konsulten ha kunskaper inom Windows 10 och MS Office 2016. Konsulten bör också ha grundläggande kunskap inom Windows 10, AD och nätverk. Ärenden skapas och hanteras i ärendehanteringssystemet Footprints.


Omfattning

Uppdraget avser heltid. Total arbetstid för uppdraget från och med 2020-08-03 fram till 2020-12-18 är cirka 800 timmar.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart är  2020-08-03 

Krav på konsult

Erbjuden konsult ska:


  • ha en utbildning med inriktning mot IT 
  • ha minst 3 månaders arbetserfarenhet med inriktning mot IT (Erfarenhet i antal månader innebär antal arbetade månader inom rollen, d.v.s. inte nödvändigtvis i antal månader som konsult i aktuell roll) 
  • ha kunskaper inom Windows 10 och MS Office 2016 
  • ha erfarenhet av felsökning inom IT-miljö 
  • ha förmåga att bemöta kunder på ett professionellt sätt, det innebär bland annat att konsulten ska: kunna bemöta kvinnor och män på ett likvärdigt sätt oavsett bakgrund eller ålder kunna anpassa sig till kundens kunskapsnivå besitta social förmåga obehindrat kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska 
  • ha B-körkort
  • Erbjuden konsult bör:
  • ha grundläggande kunskap inom Windows 10, AD och nätverk. 
  • vara en och samma resurs under uppdragets tid på grund av upplärningssträcka och kontinuitet


Kompetensnivå

Jönköpings kommun bedömer att konsult ska ha kompetensnivå 1 enligt Statens inköpscentrals kompetensmodell. 

Erfarenhet i antal månader innebär antal arbetade månader inom rollen, d.v.s. inte nödvändigtvis i antal månader som konsult i aktuell roll.


Nivå 1:
Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuell roll 

Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet eller ej vana som konsult 

Ledning – kräver arbetsledning 

Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter


Beskriv konsultens kompetens och erfarenhet som motsvarar nedanstående krav på tjänsten genom att bifoga ett CV.

 

Referensuppdrag

Referensuppdrag ska lämnas för erbjuden konsult där uppdraget har varit liknande de krav som ställs i denna upphandling. Erfarenheten ska styrkas genom att Leverantören ska ange ett referensuppdrag.


Med liknande uppdrag avses:
1. arbete som IT-tekniker för felavhjälpning på-plats hos kund eller arbete som IT-tekniker i 1:a linjesupport. 

2. omfattat minst 160 timmar.


Uppdraget får inte vara äldre än tre år från sista ansökan/anbudsdag. Uppdrag som påbörjats innan sista ansökan/anbudsdag och är pågående får tillgodoräknas. 


Svar senast 31/3 2020

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Jönköping


Jönköping Vägbeskrivning

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor