Azure Cloud Arkitekt - Region Skåne (3824)

 

Publicerad: 2020-03-24

Uppdragsbeskrivning:

Vi behöver ta kliv framåt under 2020 avseende Azure Governance och utöka Region Skånes IT-tjänstekatalog med publika molntjänster, ”paketerade” för våra behov av styrning, uppföljning och hantering.

Vi söker en IT-arkitekt som kan stötta oss i vårt framtagande av styrning och ledning i användningen av publika molntjänster i Azure i vår organisation (Azure Governance).
Vi är i uppstart av att ta fram verktyg såsom regelverk, principer och referensarkitektur inom områdena identitetshantering, uppföljning och styrning gällande nyttjande och kostnader, nätverkskommunikation och IT-säkerhet m m .

Bakgrund
Region Skånes (RS) IT-organisation har ingen egen IT-driftsorganisation utan har flera driftpartners som utför den operativa driften.
Uppdraget för RS interna IT-organisationen omfattar (förutom avtalsförvaltning) styrning och ledning av arkitektur, strategiskt arbete, uppföljning av leverans, regelverk och lagar.
En intern utvecklingsavdelning inom RS IT-organisation är under uppbyggnad och använder
bl a Azure som en plattform.

Önskad roll:

Den IT-arkitekt/Lösningsarkitekt som vi söker för uppdraget ska stötta ansvariga för Azure Governance i Region Skånes IT-organisation att styra mot uppsatta målsättningar för 2020. Det omfattar att ta fram och granska riktlinjer, regler, policys och referens-arkitekturer i Azure i samverkan med andra roller inom IT-organisationen och/eller våra samverkanspartners.
Uppdraget omfattar också att ge förslag på förbättringar och komma med idéer inom området.

Önskad kompetens:

Den IT-arkitekt/Lösningsarkitekt som vi söker har en erfarenhet av styrning och ledning i användningen av publika molntjänster.
Vi vill att största vikten av kompetens och erfarenhet ligger inom Azure Governance .
Konsulten behöver ha god erfarenhet av att värdera, föreslå, ta fram regler och design av lösningar för styrning och uppföljning av en organisations bruk av Microsoft Azure.
Konsulten behöver ha praktisk erfarenhet av Azure polices, Azure Blueprints, ARM templates, RBAC regler, Azure AD, Azure DevOps .

Det är meriterande om du inom de två senaste åren är certifierad som Azure Administrator Associate, Azure Solutions Architect Expert och/eller Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack.
En kompetensprofil som har lätt att kommunicera, samarbeta och är pedagogisk för att samtidigt bygga upp intern kompetens.
God förmåga gällande ta och skrift i svenska språket.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-11-30
Omfattning: 50%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3824

 

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor