Vill du hjälpa till Covid-19? - Region Skåne

Swedish Consulting Group tipsar både privatpersoner och bolag att hjälpa till att göra meningsfulla insatser hos Region Skåne.

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. Vi vill bidra till ett bibehållet stort intresset och engagemang!

Privatperson

Företag och organisationer

  • Bemanningsföretag och privata vårdgivare Bemanningsföretag som redan har avtal med Region Skåne behöver inte anmäla sitt intresse. Avrop går till dem, enligt gängse rutin. Intresseanmälan för bemanningsföretag och privata vårdgivare
  • Företag som kan sälja eller skänka sjukvårdsmaterial Registrerade företag som kan leverera material för vården är välkomna att lämna en intresseanmälan. Intresseanmälan - sjukvårdsmaterial
  • Företag och organisationer som vill erbjuda digitala idéer och tjänster Skicka en kort beskrivning om er idé till digitala.ideer@skane.se.
  • Företag, organisationer och privatpersoner som vill skänka andra produkter än sjukvårdsmaterial eller som har erbjudande om olika produkter och tjänster - skicka till covid-19support@skane.se.

Mat och dryck

Regionen kan tyvärr inte ta emot mat och dryck som tillagats av privatpersoner.

Mat och dryck som är färdigförpackad från butik, fabrik eller restaurang kan Regionen ta emot om respektive sjukhus bedömer att kraven för god hygien uppfylls och att det inte finns en omedelbar risk för smittspridning.

De som hanterar maten, både Region Skånes personal och du som skänker den, ska iaktta god handhygien och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna för smittspridning.

Berätta vad du vill skänka och till vilket sjukhus genom att skicka till covid-19support@skane.se. Regionen återkommer sen med kontaktuppgifter till den person du ska kontakta.

 

För intresseanmälan gå in på:

https://www.skane.se/Halsa-och...

Senast uppdaterad från Region Skåne: 2020-04-15

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se View page

Göteborg

Fredsgatan 1
411 07 Göteborg Vägbeskrivning info@swcg.se View page

Helsingborg


Helsingborg Vägbeskrivning View page

Jönköping


Jönköping Vägbeskrivning View page

Stockholm

Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm Vägbeskrivning info@swcg.se View page

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor