QlikView specialist / Data Analyst - Region Skåne (3865)

 

Publicerad: 2020-05-12

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformations-system som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

För rapportering, uppföljning och analys finns flera plattformar och verktyg tillgängliga och i ett initialt skede kommer även ett antal av befintliga applikationer i QlikView att kompletteras med data från det nya journalsystemet (Millennium).

Region Skåne söker nu ytterligare bemanning för Rapporter och Analys och vårdproduktionsprojektet inom SDV programmet.

För detta avrop söks efter utvecklare med rollen:
• QlikView specialist / Data Analyst

Önskad roll:

Arbetsuppgifterna i detta uppdrag omfattar i första hand:
• Analys av befintliga QlikView-applikationer både vad gäller aktuella källor och den information som applikationen konsumerar samt att kravställa det databehov som har ursprung i den nya datakällan (Millennium).
• Specifikation, design och utveckling av de förändringar som krävs för att kunna hantera data med ursprung från den nya datakällan (Millennium). Detta arbete ska följa Region Skånes uppsatta ram- och regelverk för utveckling av applikationer i QlikView.
• Systemtester och assistans vid acceptanstester för utvecklade delar inom QlikView-applikationer.


En kandidat sökes med start asap och ytterligare två sökes med start i augusti/september.

Önskad kompetens:

• Strukturerade och ordningsamma personer som är vana att följa processer med focus på design och användbarhet.
• Ska har lätt för att kommunicera, ha en pedagogisk förmåga och ett stort intresse för verksamhetsutveckling
• Agila värderingar och arbetssätt

Rollspecifik kompetens QlikView specialist / Data Analyst:
• Goda kunskaper i QlikView
• Goda kunskaper i informations- och datamodellering
• Erfarenhet av kravställning/kravanalys.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3865

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se View page

Göteborg

Fredsgatan 1
411 07 Göteborg Vägbeskrivning info@swcg.se View page

Helsingborg


Helsingborg Vägbeskrivning View page

Jönköping


Jönköping Vägbeskrivning View page

Stockholm

Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm Vägbeskrivning info@swcg.se View page

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor