SDV IT Säkerhetsarkitekt - Region Skåne (3954)

 

Publicerad: 2020-07-01

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.
För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

Inom SDV programmets tekniska del behövs nu förstärkning inom IT Säkerhetsområdet med en IT Säkerhetsarkitekt som kommer att jobba brett inom programmet med framtagning av lösningar på IT Säkerhetsfrågor. Det kan handla om allt från att agera expert inom krypteringsfrågor till att implementera rutiner och ta fram verktyg för hantering av accessloggar. SDV programmet konfigurerar även en för Region Skåne ny lösning för journal-läsning i händelse av lokala nätverksavbrott.

Urval och Intervjuer för detta avrop kommer att göras i augusti.

Önskad roll: 

• Säkerställa att kravställning inom IT Säkerhet uppfylls av SDVs nya tekniska lösningar
• Ta fram relevanta rutiner och processer ihop med Cerners och Region Skånes personal för att utforma en effektivt IT-säkerhetslösning
• Driva och utforma IT-säkerhetsarbete inom SDV samt vara aktiv inom avstämningar med Cerners SOC-funktioner.
• Utforma och leda utbildningar inom IT-säkerhet
• Säkerställa att dokumentation tas fram i SDV programmet inom IT säkerhet för överlämning till förvaltning så att det finns god spårbarhet på beslut och design inom området
• Driva säkerhetshöjande aktiviteter inom SDV

Önskad kompetens: 

• Flerårig erfarenhet av operativt IT-säkerhetsarbete i en större eller medelstor organisation
• Kunskaper om relevanta standarder inom informationssäkerhet, som t.ex. SS-ISO/IEC 27000-serien, certifiering (CISSP, CISM och CISA) är inte ett krav men meriterande
• God förmåga att samordna och prioritera krav från olika intressenter för att finna effektiva lösningar
• Strukturerat arbetssätt inom Team
• Erfarenhet av att jobba i en driftsorganisation med Kund-Leverantörsförhållanden
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (Svenska och engelska).
• Erfarenhet att effektivt planera och genomföra workshops.
• Tidigare erfarenhet från Region Skåne eller offentlig sektor är önskvärd.
• Kunskap om lagar och förordningar som reglerar informations- och IT-säkerhetskraven inom hälso- och sjukvård såsom GDPR, OSL och PDL är meriterande.
• Måste kunna påvisa erfarenheter och ange referenser för att styrka meriter

 


Detaljer

Startdatum: 2020-08-XX
Slutdatum: 2020-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund. Medicon Village Tunavägen 24
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker i augusti

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3954

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor