Projektledare Cutover SDV Utrullning - Region Skåne (3992)

 

Publicerad: 2020-09-01

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett större antal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta projekt är nu under implementering och är det största projekt som Region Skåne någonsin har genomfört. Under införandet kommer ca 300 medarbetare från den kliniska verksamheten och IT att vara engagerade i design, test, utrullning och utbildning. Go-live är planerat till hösten 2021.
Utrullningen hålls samman med träning av 30 000 medarbetare och successiv överlämning till SDV Förvaltning av lösningen.

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/sdv/

SDV söker nu en projektledare för att driva den detaljerade planeringen, verifieringen och genomförandet av samtliga Cutovers, dvs de successiva produktionssättningarna av lösningen.
Geografiskt utgår projektet från Medicon Village i Lund, utrullning sker dock i hela Skåne varför resor inom regionen kommer att krävas.
Du rapporterar till projektledaren för GoLive, och rollen är placerad i programmets utrullningsorganisation.

Önskad roll: 

SDV-programmets utrullningsorganisation har ansvar för att utrullningen blir lyckad, vilket bland annat innebär att samtliga förberedelser är genomförda, både inom programmet samt i mottagande verksamheter.

Inom rollen som projektledare för Cutover ligger ansvar för planering och genomförande av samtliga aktiviteter som behöver utföras för att den nya lösningen ska bli korrekt produktionssatt och stabiliserad.

Du kommer ha det operativa ansvaret att driva arbetet i programmets ledningscentral i samband med samtliga produktionssättningar. Till ditt förfogande kommer du ha ett team av resurser, vilket behöver definieras och bemannas.

Vidare ingår i ditt ansvar framtagning av backningsplan inklusive analys av vilka möjliga backningsalternativ som finns.

Utrullningen kommer att ske i ett flertal steg med successiv överlämning till SDV Förvaltning, vilket ställer krav på en process som är strukturerad, repeterbar och lärande.

Du kommer att arbeta tillsammans med projektledaren för GoLive, som har det övergripande ansvaret för samtliga processer rörande acceptans och produktionssättning, inklusive samverkan med berörda mottagande verksamheter.

Önskad kompetens: 

För att på bästa sätt kunna hantera denna roll krävs erfarenhet av att ha arbetat som projektledare för planering och genomförande av komplexa produktionssättningar.

Vi ser gärna att du har följande erfarenhet och kompetens:
- Erfarenhet av att ha drivit tekniskt komplexa produktionssättningar inom ramen för större program
- Du får gärna ha en bakgrund som projektledare för infrastrukturprojekt inom ramen för större förändringsprogram
- Du behöver ha erfarenhet av arbete i program som drivit större verksamhetsförändringar
- Erfarenhet av arbete i en internationell miljö med många intressenter och underleverantörer
- Du har mycket goda ledaregenskaper och förmåga att hantera människor med både teknisk och verksamhetsmässig bakgrund
- Du är starkt drivande och ger dig inte förrän du har löst din uppgift, och du driver genom att motivera och coacha dina medarbetare
- Du är kommunikativ och har vana vid att ta en utåtriktad roll i ett program
- Du är strukturerad och har ett starkt ordningssinne, samt förmåga att hantera ett logistiskt komplext projekt

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2022-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund, Medicon Village, Tunavägen 24
Pris: Offert
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3992

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor