Plattformsförvaltning IAM - Region Skåne (4011)

 

Publicerad: 2020-09-08

Uppdragsbeskrivning: 

Befintligt IAM är Region Skånes primära plattform för behörighetshantering.
Plattformsförvaltning av Region Skånes IAM lösning avser löpande funktionsutveckling och allmänt underhåll av existerande lösningar.
Applikationsförvaltning är exklusive IT-drift.

Bakgrund till behovet:
R259 har precis överlämnats till förvaltningen efter att ett IAM projekt avslutats.

R295 IAM som detta avrop avser skall ha en servicenivå för applikation och support enligt nivå SLA 1A.

Kravspecifikation
Leverantören skall:
- Själv stå för egna utvecklingslicenser samt egen utvecklingsmiljö.
- Ha en tydlig process för utveckling från beställning, test, release samt rollback.
- Leverantören erhåller beställning och skall registrera den i system åtkomligt för beställaren samt leverera lösningsförslag och tidsestimat.
- Källkodshantering: Leverantören ansvarar för att förvara, versionshantera och säkerställa backup av källkoden. Leverantören har även ansvaret att säkerställa vilken kod som gäller för respektive leverans till Region Skåne.
- Test koordineras av leverantören, som skall ha en tydlig och dokumenterad process för detta och assistera verksamhetens utsedda testanvändare under varje test aktivitet om inte annat anges av beställaren.
- Det är leverantörens ansvar att säkerställa att levererad funktionalitet motsvarar de krav som angetts i beställning och lösningsförslag samt att funktionen inte hotar informationssäkerhet och drift.
Leverantör skall utföra regressionstest i samband med leverans och säkerställa en tydlig releaseprocess.
Vid en release som tillfälligt påverkar tillgängligheten måste leverantören påtala detta så att beställaren kan hantera detta i form av kommunikativa insatser.
- Deltagande i Förvaltningsmöte efter behov
- Tillhandahålla en tydlig förvaltningsorganisation med CV för medarbetare samt vid personalförändring meddela beställaren om detta.

- Agera proaktivt och föreslå förändringar och förbättringar avseende funktionalitet och användbarhet.
- Utvecklare ska kunna vara tillgängliga på plats i Region Skånes lokaler vid behov.
- Upprätthållande av dokumentation: Leverantören ansvarar för upprätthållande av aktuell funktions- och systemdokumentation. Aktuell dokumentation skall hållas tillgänglig för Region Skåne på gemensam yta.
- Leverantören ansvarar för koordinerings-uppgiften. En utsedd kontaktperson koordinerar utveckling och release samt kommunicerar detta med RS.

I uppdraget ingår Förvaltning, Utveckling, Underhåll och av IAM plattformen.
Ingående komponeneter IAM plattformen är bla IAM portalen tex RSID generatorn, Mimen IAM.
Nyttjanderätt
Region Skåne har fullständig äganderätt till all information, strukturer, dokumentation och källkod för Förvaltningsobjektet och dess delsystem. Region Skåne skall ha tillgång till all källkod. Vid större leveranser och milstolpar skall all källkod levereras till Region Skåne.

Önskad roll: 

Utvecklare inom relevant område samt övriga kompletterande roller som leverantören bedömer som nödvändiga för att kunna utföra uppdraget. Vilka dessa kompetenser är specificeras i anbudet.

Önskad kompetens: 

Ha mycket god kännedom om MIM 2016, Windows Server, SQL-server , katalog- och autentiseringstjänster som tex AD, ADFS, SITHS , HSA. Lång erfarenhet av integrationer och gränssnitt och teknisk kunskap inom REST, SOAP, JSON m.m.
Ha dokumenterad erfarenhet av utveckling av IAM-lösningar för stora organisationer, gärna offentlig verksamhet.
Ha mycket god kännedom om CSS och responsiv design. Tydlig användarfokus (UX, användbarhet, tillgänglighetsanpassning)
Region Skåne ska bedöma kvalitet på presenterade referensuppdrag. Leverantören ska kunna ge kontaktuppgifter till relevanta personer hos referenskunder.
Leverantören ska kunna påvisa hur den föreslagna personalen bildar ett komplett team med avseende på uppdraget. Eftersom uppdraget ska utföras i nära samarbete med Region Skånes är lokal förankring att föredra. Leverantören ska vara tillgänglig för konsultation via e-mail, telefon, samt möten vid behov under den tid som är aktuell

 


Detaljer

Startdatum: 2020-10-14
Slutdatum: 2021-10-14
Omfattning: Åtagande
Plats: Lund
Pris: Fastpris (offert, pris måste anges)
Nivå: N/ASista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4011

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor