Integrationskoordinator – SDV Integration - Region Skåne (4054)

 

Publicerad: 2020-09-28

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett 20-tal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta program är nu under implementering. Go-live är planerat till november 2020.

Införandet av SDV kommer att innebära att många befintliga system och tjänster ersätts, men också ett omfattande arbete med att integrera SDV med de system och tjänster som skall vara kvar i landskapet.
SDV-programmet är inne i en aggressiv implementationsfas. Klimatet inom Integrationsprojekten kräver resurser som snabbt kan sätta sig in i nya utmaningar - analysera situationen - ta de kontakter som behöver tas och driver outtröttligt fram lösningar och implementationer. Du som integrationskoordinator kan mycket väl behöva boka, planera, driva och dokumentera 5 olika sessioner dagligen (möten, workshops etc.) - för att vara framgångsrik. Detta samtidigt som du har pågående beställningar och aktiviteter från olika implementationsteam.

Integrationskoordinatorn har arbetat i systemintegrationsprojekt tidigare. Designat och drivit integrationer, har en djup förståelse över integrationsarbetet. I detta uppdrag behöver profilen som i huvudsak agerar som integrationsarkitekt även behöva planera upp ingående parters arbete och följa upp exekveringen - motsvarande en teknisk projektledare.

Önskad roll: 

Integrationskoordinator sökes med ansvar och uppgift att koordinera integratörer, systemförvaltning, verksamhet, andra delprojekt och leverantörer i arbetet med att designa, testa, implementera och driftsätta integrationer.

Som individ eftersöks följande.
• Du är en driven arkitekt med förmåga att planera och genomföra
• Du är problemlösare och kan strukturerat ta dig an utmaningar.
• Du har argumenten varför du kommer vara framgångsrik i uppdraget
• Du tar tag i och föreslår lösningar i samband med att du eskalerar problem.
• Du ser sällan dig själv ha ha tid över ”och vänta på svar” – utan snarare hittar vägar för att skapa framdrift i även de krångligaste situationer.

Önskad kompetens: 

• Tidigare erfarenhet från integrationsarbete mellan system.
• God teknisk kompetens avseende teknologier för integrationer i stora och komplexa miljöer
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Generellt goda ledaregenskaper. Erfarenhet att planera och genomföra tekniska workshops.
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• Förmåga att outtröttligt framdriva progress i stundvis röriga situationer.
• Helhetssyn och verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-05-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4054

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor