Projektledare/Business Analyst Transformering SDV - Region Skåne (4058)

 

Publicerad: 2020-09-28

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.
För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

Region Skåne söker nu ett antal projektledare/business analysts som ska driva identifiering och analys av verksamhets-GAP inom ramen för den transformering som behöver ske för att förbereda verksamheterna inför produktionssättning av SDV. arbetspaket.
Arbetspaketet ligger som en del av SDV Utrullning och Team Transformering, och du rapporterar till Projektledare Transformering.

Önskad roll: 

SDV-programmets utrullningsorganisation har ansvar för att utrullningen blir lyckad, vilket bland annat innebär att samtliga förberedelser är genomförda, både inom programmet samt i mottagande verksamheter.

Som en del i utrullningsorganisationen ligger Team Transformering som ska säkerställa att den verksamhetspåverkan som utrullningen medför blir hanterad inför respektive produktionssättning.

I rollen som projektledare/business analyst inom Team Transformering, inkluderas att driva arbetet med att identifera verksamhets-GAP. Med verksamhets-GAP menas förändringar i arbetssätt, roller, affärslogik och begrepp jämfört med hur verksamheten bedrivs med nuvarande lösning. Detta arbete kommer genomföras som workshops med deltagare från de team som designat den nya lösningen.

Vidare ingår att driva analys av identiferade GAP till en nivå som gör att det antingen är helt hanterade eller kan lämnas över till mottagande organisationer för hantering.
Du kommer att arbeta mycket nära verksamheterna, där den stora majoriteten av förändringen kommer behöva hanteras.

Önskad kompetens: 

För att på bästa sätt kunna hantera denna roll krävs erfarenhet av att ha arbetat i projekt vars resultat leder till stor påverkan på verksamheten.

Vi ser gärna att du har följande erfarenhet och kompetens:
- Erfarenhet från större program som inneburit påverkan på verksamhet i form av organisationsförändring, förändring i verksamhetsprocesser och/eller förändring i enskilda roller.
- Du har drivit analys av hur verksamheter påverkas av större IT-förändringar.
- Du har arbetat med processutveckling, dvs definierat förändringar i arbetssätt i form av uppdaterade instruktioner, rutiner och policyer.
- Du har goda ledaregenskaper och förmåga att hantera människor med både teknisk och verksamhetsmässig bakgrund.
- Du är drivande och ger dig inte förrän du har löst din uppgift, och du driver genom att motivera och coacha dina medarbetare.
- Du är kommunikativ och har vana vid att driva workshops med en större mängd personer.
- Du är strukturerad och har ett starkt ordningssinne, samt förmåga att navigera i ett logistiskt komplext projekt.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4058

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor