Årsskifteshantering eKatalog 2021 - Region Skåne (4108)

 

Publicerad: 2020-10-29

Uppdragsbeskrivning: 

Aktiviteter och leveranser för årsskifteshantering och vidareutveckling av självadministration för fördelning av systemkostnader i eKatalog:

• Leverans prislista 2021 för eKatalogen av IT ekonomifunktion
• Innefattar stycketjänster (engångskostnader och månadskostnader) samt totala kostnader för systemen
• Även initiala fördelningar av systemen till kunderna
• Leverantören levererar säkrad mall för fördelning till Ekonomifunktionen
• Skall användas av kunderna vid fördelning längre ned
• Ekonomifunktionen skickar ut Excelfiler med initiala fördelningar till kunderna
• Levererad mall ovan skall användas
• Självadmin
• Kunderna administrerar detta i Excelfiler tillhandahållna av Ekonomifunktionen
• Inläsning prislista
• Tidsuppskattning: 2 dagar per leverans från Ekonomifunktionen
• Ekonomifunktionen levererar kundernas justerade Excelfiler för inläsning
• Inläsning fördelningar av system
• Tidsuppskattning: 2 dagar per leverans från Ekonomifunktionen
• Verifiering av informationen innan första skarpa fakturering
• Fakturering av 2021 års kostnader för januari och februari den 26/2
• Fördelningar för systemen kommer faktureras på februarifakturan med fördelningsnyckel JAMFEB
• Tidsuppskattning: 1 dag för fakturakörning samt verifiering

Önskad roll: 

Ej tillämpbart, detta är ett fastprisuppdrag som involverar av leverantören allokerade resurser utifrån behov för att lösa alla delmoment i leveransen.

Önskad kompetens: 

Ingående kunskaper om systemet eKatalog så som det är implementerat på Region Skåne.
Vana vid att hantera årsskifteshantering i systemet eKatalog på Region Skåne.

 


Detaljer

Startdatum: 2020-12-01
Slutdatum: 2021-02-28
Omfattning: Åtagande
Plats: Lund och på distans via RSVPN/Lync
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4108

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor