Utveckling- och förvaltning Av mPages/CCL - Region Skåne (4110)

 

Publicerad: 2020-10-30

Uppdragsbeskrivning: 

Genom Region Skånes stora satsning på ett gemensamt digitalt vårdsystem (SDV) behövs ”inhouse” förmåga och kompetens i teknikerna mPages och CCL. Detta uppdrag syftar till att tillhandahålla ett team som har efterfrågad kompetens inom mPages/CCL/Millenium och de tekniker och verktyg som krävs för utveckling och underhåll av customised mPages. Region Skåne handleder i behov, prioritering, teamet tar ansvar för leverans till produktion.

Kravspecifikation
Leverantören ska:
- Själv stå för egna utvecklingslicenser samt egen utvecklingsmiljö.
- Ha en tydlig process för utveckling från beställning, test, release samt rollback.
- Leverantören erhåller beställning och skall registrera den i system åtkomligt för beställaren samt leverera lösningsförslag och tidsestimat.
- Källkodshantering: Leverantören ansvarar för att förvara, versionshantera och säkerställa backup av källkoden. Önskvärt att Region Skånes code repo används. Leverantören har även ansvaret att säkerställa vilken kod som gäller för respektive leverans till Region Skåne.
- Test ska vid behov kunna koordineras av leverantören, som skall ha en tydlig och dokumenterad process för detta och assistera verksamhetens utsedda testanvändare under varje test aktivitet om inte annat anges av beställaren.
- Det är leverantörens ansvar att säkerställa att levererad funktionalitet motsvarar de krav som angetts i beställning och lösningsförslag samt att funktionen inte hotar informationssäkerhet och drift.
Leverantör skall utföra regressionstest i samband med leverans och säkerställa en tydlig releaseprocess.
Vid en release som tillfälligt påverkar tillgängligheten måste leverantören påtala detta så att beställaren kan hantera detta i form av kommunikativa insatser.

- Deltagande i Förvaltningsmöte efter behov
- Tillhandahålla en tydlig förvaltningsorganisation med CV för medarbetare samt vid personalförändring meddela beställaren om detta.
- Agera proaktivt och föreslå förändringar och förbättringar avseende funktionalitet och användbarhet.
- Teamets primära lokation är Region Skånes lokaler på Medicon i Lund.
- Upprätthållande av dokumentation: Leverantören ansvarar för upprätthållande av aktuell funktions- och systemdokumentation. Aktuell dokumentation skall hållas tillgänglig för Region Skåne på gemensam yta.
I uppdraget ingår, Utveckling, Underhåll/Förvaltning.
Nyttjanderätt
Region Skåne har fullständig äganderätt till all information, strukturer, dokumentation och källkod för Förvaltningsobjektet och dess delsystem. Region Skåne skall ha tillgång till all källkod. Vid större leveranser och milstolpar skall all källkod levereras till Region Skåne.

Önskad roll: 

Analytiker,utvecklare, test/QA inom relevant område samt ev övriga kompletterande roller som leverantören bedömer som nödvändiga för att kunna utföra uppdraget. Vilka dessa kompetenser är specificeras i anbudet.

Önskad kompetens: 

Ha dokumenterad erfarenhet av utveckling och integrationer för stora organisationer, gärna offentlig verksamhet.
Kännedom och erfarenhet av produkter från Cerner.
Region Skåne ska bedöma kvalitet på presenterade referensuppdrag. Leverantören ska kunna ge kontaktuppgifter till relevanta personer hos referenskunder.
Leverantören ska kunna påvisa hur den föreslagna personalen bildar ett komplett team med avseende på uppdraget. Eftersom uppdraget ska utföras i nära samarbete med Region Skånes är lokal förankring att föredra. Leverantören ska vara tillgänglig för konsultation via e-mail, telefon, samt möten vid behov under den tid som är aktuell.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-04-30
Omfattning: Åtagande
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges) (fastpris)
Nivå: ÅtagandeSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4110

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor