facebook tracking

Applikationsspecialist Mellanarkiv - VGR IT

Publicerad: 2018-05

Bakgrund:

Västra Götalandsregionen (VGR) har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar för hälso- och sjukvård för alla i Västra Götaland.  Av de 50 000 anställda arbetar cirka 90 procent i hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation (VGR IT) har ca 500 anställda som ansvarar för all drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni.  Dessutom arbetar vi med produkt- och systemutveckling av främst regiongemensamma och lokala applikationer.
VGR IT har i uppdrag att förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens IT-stöd för mellanlagring. I Mellanarkiv ingår tjänsterna R7 E-arkiv och E-arkiv. Teamet som förvaltar IT-stöden består av fyra resurser.

R7 E-Arkiv
2017 gick VGR in i en regional samverkan om elektroniskt långtidsarkiv i R7E-Arkiv tillsammans med tio andra landsting och regioner för att kunna ställa av system som inte längre behövs och samtidigt lagra och tillgängliggöra information som måste bevaras inför elektronisk slutarkivering. I samband med projekt Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, pågår ett projekt som syftar till att konsolidera och avveckla system för att underlätta övergången till det nya vårdinformationssystemet. Många av journalsystemen kommer att behöva avvecklas samtidigt som informationen behöver vara sökbar och tillgänglig under många år framåt. 

E-Arkiv
E-arkiv är ett mellanlager för alla journalhandlingar skrivna på papper som har skapats hos regionens fem sjukhusförvaltningar. E-arkivet är ett komplement till journalsystemen och klassas därför som ett verksamhetskritiskt system där det ställs höga krav på tillgänglighet. Eftersom systemet innehåller patientdata ställs det också krav på säkerhet utifrån lagstiftning. Systemuppsättningen består av streckkodning, scanning, tolkning, mikrofilmsläsning, lagring och återsökning. Dessa it-komponenter tillhandahålls av leverantör. Det finns också en uppsättning hjälpprogramvaror som stödjer arbetet kring och med huvudprogramvaran. Dessa är egenutvecklade.

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget består i att ur ett tekniskt perspektiv förvalta och utveckla IT-stöden i Mellanarkiv. Uppdraget innebär att bistå med 2:e linjens support och att delta i eller driva uppdrag och projekt.

Önskad kompetens:

Vi söker en öppen och engagerad applikationsspecialist som trivs med att:
• samarbeta och dela kunskap
• vara produktiv i en självstyrande grupp
• i grupp dela med sig av sina idéer och lösningsförslag 
• systematiskt arbeta med krav, test och kvalitétsutveckling
• arbeta både med förvaltning och hållbar utveckling av IT-tjänsterna
• ta ansvar för att driva arbete i mål

Kunskap – Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området. 
Erfarenhet – Har deltagit i flera uppdrag inom aktuellt område och genomfört
dem med mycket hög kvalitet. Vi tror att du har arbetat i ett tiotal år i branschen.
Självständighet – Mycket stor.
Ledning – Du leder dig själv och kan leda andra om det behövs.
Applikationsspecialisten måste förstå, använda och kunna förmedla goda principer, mönster och branschpraxis inom systemförvaltning. Exempel är förvaltningsmetodiker, kvalitetsutvecklingsmetodiker och kravhanteringsmetodiker.

 Skallkrav
1. Högskole- eller universitetsutbildning med inriktning data- eller systemvetenskap eller har motsvarande kvalifikationer.
2. Praktisk erfarenhet mellanlagrings-/arkiveringsarbete som applikationsspecialist.
3. Erfarenhet av att som applikationsspecialist ha arbetat med 2:a linjens support. Har arbetat flera år i branschen
4. Praktisk erfarenhet av att arbeta i team.
5. Praktisk erfarenhet av kommunikation med leverantörer, beställare, intressenter och användare av IT-stöd
6. Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
7. Praktisk erfarenhet av förvaltnings- och supportarbete i 2:a linjen.
8. Praktisk erfarenhet av kravarbete.
9. Praktisk erfarenhet av testarbete.
10. Praktisk erfarenhet av uppdragsledning.
11. Erfarenhet av XML.
12. Erfarenhet av HTML.
13. Erfarenhet av XSLT.
14. Erfarenhet av T-SQL.
15. Erfarenhet av MS SQL-Server eller andra relationsdatabashanterare.
16. Praktisk erfarenhet av agilt arbete i förvaltning, uppdrag och projekt.
17. Erfarenhet av arbete med ständiga förbättringar enligt Lean.
18. Erfarenhet av arbete med kvalitetsarbete enligt ITIL.
19. Erfarenhet av att leda mindre projekt och uppdrag.

Börkrav
Erfarenhet av arbete med förvaltningsmetodiken PM3.
Erfarenhet av uppdrag i offentlig verksamhet.


 

Detaljer

Startdatum: Omgående
Slutdatum: 2019-02
Omfattning: 100%
Plats: Mölndal
Pris: Offert


Sista svarsdag:  2018-05-30

Observera att uppdraget kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.

Ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3021


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Göteborg

Fredsgatan 1
411 07 Göteborg Vägbeskrivning info@swcg.se 010-516 28 00

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor